Επιβολή προστίμου 3.500 € σε σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη για διάθεση προϊόντος περασμένης διατηρησιμότητας και έλλειψη θεωρημένου δελτίου παραπόνων.Με την αρ. πρωτ. 2830/31-05-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3.500 € (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) σε σουβλατζίδικο στην Ηλιούπολη διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία  την 22-05-2024, διαπιστώθηκε 

Α. ότι διέθετε το κάτωθι προιόν περασμένης διατηρησιμότητας: «Ρεβυθοσαλάτα Χούμους» 2kg της εταιρείας χχχ με ημερομηνία λήξης 10-05-2024. Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 4, 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 § 4 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και Β. έλλειψη θεωρημένου Δελτίου Παραπόνων ως όφειλε να έχει κατά παράβαση των άρθρων 4,10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής στη στήλη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.