Ποιος Δήμος θα κάνει την αρχή; - Ποια καταστήματα μπορούν να είναι ανοικτά 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο μετά από πρόταση του Δήμου και έκδοση Υπουργικής Απόφασης;

 


Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 15Α του ν. 4177/2013 που προστέθηκε  με το άρθρο 18 Ν.5019/2023 (ΦΕΚ  27/Α’/14.02.2023)

Στις περιοχές τουριστικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπου παρουσιάζεται αυξημένη πληθυσμιακή επιβάρυνση επιτρέπεται επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δήμου ή των Δήμων στους οποίους υπάγεται διοικητικά η περιοχή, ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για περιοχές που ανήκουν σε χερσαία ζώνη λιμένα ή του Υπουργού Τουρισμού για περιοχές που ανήκουν στην χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα, η λειτουργία όλες τις ώρες και τις ημέρες της εβδομάδας, των εξής καταστημάτων: 

 α) αρτοποιεία,

 β) οπωροπωλεία και καταστήματα μαναβικής, 

 γ) κρεοπωλεία, 

 δ) ιχθυοπωλεία, 

 ε) υπεραγορές (super-markets), 

 στ) καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.».