Η Λαϊκή Συσπείρωση Ηλιούπολης καταγγέλλει την παρουσία της αστυνομίας έξω από την αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ηλιούπολης καταγγέλλει την παρουσία της αστυνομίας έξω από την αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 27/06/2024.
Ο δήμαρχος οφείλει να απαντήσει συγκεκριμένα ποιος κάλεσε και για ποιο λόγο την αστυνομία στο δημαρχείο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άραγε συνιστούν απειλή η παρουσία των εργαζομένων του Δήμου που ήθελαν να θέσουν τα αιτήματα τους;
Συνιστά απειλή η παρουσία δημοσιογράφου Τοπικής εφημερίδας που ήθελε να απαντήσει σε λεγόμενα του δημάρχου σχετικά με δημοσίευμα;
Συνιστούν απειλή οι θέσεις των υπολοίπων παρατάξεων; Ή η παρουσία κατοίκων που παρακολουθούν και τοποθετούνται;
Η Λαϊκή Συσπείρωση απαίτησε να αποχωρήσει άμεσα η αστυνομία. Ύστερα ως ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση.
Αυτές οι αυταρχικές μέθοδοι δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν.
Καλούμε όλο το λαό της πόλης να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες.
Λαϊκή Συσπείρωση Ηλιούπολης
Ηλιούπολη 27/06/2024