Η ημερομηνία διορθώθηκε...

 


Γρήγορα τα αντανακλαστικά αφού μετά την ανάρτησή μας εδώ: http://www.energoipolites.eu/2021/01/blog-post_8.html? διορθώθηκε η Απόφαση 1/2021 με την ορθή ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η 1η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης για το 2021 βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9D7%CE%A1 στο σοβαρότατο θέμα της "Πρόσληψης εκατόν δεκαπέντε (115) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος–Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας και Εθελοντισμού" αλλά κάτι δεν πάει καλά ακόμη...

Κ. Δήμαρχε σε τόσο σοβαρά θέματα δεν συγχωρούνται λάθη που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα.