Ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης για την λειτουργία της Σαββατιάτικης λαϊκής αγοράς.

Στην ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης αναφέρεται:

"Σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με αριθμ πρωτ. 18253/11-1-2021, τη Δ/νση Λαϊκών Αγορών και το Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθορίζουν την λειτουργία των λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.4728/2020 για το χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της Απόφαση (έως 11/2/2021),

η Λαϊκή Αγορά της Ηλιούπολης που πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στις οδούς Ηρακλέους & Σπ. Μήλιου επεκτείνεται στις οδούς Τσαμαδού & Πατρ. Γρηγορίου, προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής πρόσβαση των καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην υπ'αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293ΚΥΑ(ΦΕΚ 30/Β'/8-1-2021)"Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας".

Απορίας άξιον βέβαια στην στήλη μας είναι για ποιον λόγο δεν εφαρμόστηκε από τον Δήμο Ηλιούπολης ουδέποτε η προηγούμενη Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 972860/16.12.2020 της Περιφέρειας Αττικής βλέπε εδώ:http://www.energoipolites.eu/2020/12/blog-post_10.html