Ηλιούπολη: Έχει Αγώνα Σήμερα...

 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης, διπλή συνεδρίαση μάλιστα...

Όχι, όχι η μονοθεματική συνεδρίαση για την Δημόσια Περιουσία μπορεί να περιμένει... Χαλαροί άλλωστε και οι κομμουνιστές της πόλης πλέον για το θέμα καθώς δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις του παρελθόντος... Άλλες οι προτεραιότητές τους φαίνεται... Πιο ζωηρό βλέπουμε εκείνον τον Αραμπατζή στο θέμα της Δημόσιας Περιουσίας...

Και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης λίγα και βατά βλέπε εδώ: http://www.energoipolites.eu/2022/03/61-31-2022.html

Το ενδιαφέρον λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα επικεντρωθεί στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης... Τσουνάμι προβλέπουμε...